Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 SRK/NZ/KWK P–2265–14/17/18 Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
Akty prawne 01.09.2017 KWK K/05/17/18- „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 SRK/TZ/ KWK J-M-2265-02/17 „Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo – gumowych typu SADEX – klinowe dla szybu Jas IV Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 KWK MY/01/17 Wykonanie otworu spływowego między poziomami 350m i 500m dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2017r. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2017 KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 AZM/11/16/17/N Roboty naprawcze budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-24/16 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK C/17/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Szczegóły