CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Dostawa rur

dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Część I:   Dostawa rur oraz złączek rurowych – Pompownia głębinowa „Kleofas”,

Część II:  Dostawa rur z tworzywa sztucznego kołnierzowych dopuszczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych – Pompownia „Szombierki”,

Część III:   Dostawa rur do zabudowy rurociągu na poz. 630 m pompowni Chorzów – Pompownia „Siemianowice”,

Część  IV: Dostawa rur stalowych na pompownie Oddziału CZOK,

Część  V:    Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla pompowni „Szombierki”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I11.400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Część II –    8.800,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Część III – 12.900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Część IV –   1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

Część V –  12.900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Link do elektronicznego Formularza ofertowego.

 

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.07.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian