CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów……

Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami  a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów: „Bańgów”, „Witold I”, „Gigant”, „Jan III”.

Wadium: 10 000,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 06.09.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian