CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok.

„Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok.

 

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 23 000,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100
 2. Termin związania ofertą:  30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 02.06.2017
  • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian