CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu”

CZOK/18A/18

„Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.07.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.07.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian