CZOK/26/18- „Wymiana oblachowania tłumików wentylatorów nr 1 i przy szybie V Zachodni Pompownia Dębieńsko”.

„Wymiana oblachowania tłumików wentylatorów nr 1 i przy szybie V Zachodni Pompownia Dębieńsko”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 dni

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.07.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian