CZOK/28B/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych

„Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania

„Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym:

Część I – Dostawa materiałów elektrycznych

Część II – Dostawa czujników gazometrycznych”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Część II – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

 

! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !

Termin składania ofert upływa dnia 27.08.2018r. o godz. 10:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 27.08.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).”

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.08.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian