CZOK/35A/18- „Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej. Część I Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Witold I. Część II Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Jan III.”

„Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej.

Część I        Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Witold I.

Część II      Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Jan III.”

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100).

Część II: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 11.10.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian