CZOK/41/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych…

 

Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych oraz świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu.

Część I:

Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie:

– badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy,

– specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych,

– badań psychologicznych,

dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Niwka-Modrzejów’, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”, „Dębieńsko”

Część II:

Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie:

– badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy,

– specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych,

– badań psychologicznych,

dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: ”Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich – Bytom I”, „Gliwice”

            Część III:

            Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Niwka-Modrzejów’, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”,

Część IV:

Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich – Bytom I”, „Gliwice”

Część V:

Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowni „Dębieńsko”.

Wadium:

Część I – 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część II – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Część III – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Część IV – 700,00 (słownie: siedemset złotych 00/100)

Część V – 700,00 (słownie: siedemset złotych 00/100)

 

link do Elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.11.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian