CZOK/42A/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu „Park” Kopalni „Siemianowice”, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu wokół szybu i sąsiadujących obiektów – Etap I i Etap II.

Znak sprawy: CZOK/42A/18/19

„Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu „Park” Kopalni „Siemianowice” w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu szybu i sąsiadujących obiektów – Etap I i Etap II”.

 

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 28 500,00 zł

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

 

Otwarcie ofert: 21.11.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 112

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.11.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian