CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019.

Postępowanie nr CZOK/44A/18/19 pod tytułem: „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019.”

Link do formularza ofertowego

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych, 00/100)

Zamawiający otworzy oferty w dniu: 14.02.2019 r.  o godz.  11:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

 

 

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 14.02.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian