CZOK 45/18/19 Projekt budynku socjalno-biurowego wraz z budynkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz zagospodarowaniem terenu dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

CZOK 45/18/19 Projekt budynku socjalno-biurowego wraz z budynkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz zagospodarowaniem terenu dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 642347-N-2018 z dnia 30.10.2018r.

link do Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.11.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian