CZOK/01/16/17 – „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski”

„Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski”

Etap I – rok 2016

„Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 25 mb oraz wzmocnienie pochylni odstawczej na łącznym odcinku ok. 175 mb.”

Etap II – rok 2017

„Wzmocnienie pochylni odstawczej na odcinku ok. 195 mb – cd.”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.02.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian