CZOK/03/18- „Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie Staszic wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych- Etap I i II”.

„Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie Staszic wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych- Etap I i II”.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI
 2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:358 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

PROJEKTY: http://bip.srk.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/Projekty-CZOK-03-18.zip

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 13.07.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian