CZOK/03A/17/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży..

Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018r.

Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Część II: Dostawa odzieży i obuwia roboczego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.10.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian