CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych ….

„Likwidacja obiektów budowlanych Pompowni „Porąbka – Klimontów” dla SRK S.A.

 ogłoszenie UZP – 537464-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.

wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.04.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian