CZOK/06/18 Dostawa armatury…

      Dostawa armatury” w tym:

        Część I: Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 4 i 5) – Pompownia „Pstrowski”

        Część II: Dostawa armatury dla pompowni głównego odwadniania na poz. 630 m oraz na poz. 790 m – Pompownia „Szombierki”

        Część III: Dostawa armatury dla pompowni głównego odwadniania na poz. 500 m oraz na poz. 650 m  – Pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”

        Część IV:  Dostawa dwóch zasuw DN350 na poz. 212 m przy szybie „Wentylacyjno-Podsadzkowy” – Pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”,

       dla SRK S.A. w Bytomiu.

Ogłoszenie UZP: 541968-N-2018 z dnia 09.04.2018r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości

Część I – 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Część II – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)

Część III – 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

Część IV – : 1 800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 24.04.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian