CZOK/08/18 Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK

Część I – Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania

 Część II – Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu

w SRK S.A. Oddział CZOK

numer ogłoszenia 555845-N-2018 z dnia 10.05.2018r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część II – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.05.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian