CZOK/10/18 Usługi w górniczych wyciągach szybowych (…) dla Oddziału CZOK

Usługi w Górniczych Wyciągach Szybowych dla SRK S.A. Oddział CZOK
w Czeladzi”:

Część I: Wymiana zawieszeń naczyń wyciągowych górniczego wyciągu szybowego szybu Ewa.

Część II: Wymiana zawieszeń naczyń wyciągowych górniczego wyciągu szybowego szybu Wentylacyjno-Podsadzkowy.

Część III: Wymiana zawieszeń liny wyrównawczej Wlk. 5 w szybie Jan III.

Część IV: Przygotowanie górniczego wyciągu szybowego do kontroli lin nośnych w zawieszeniach naczyń wyciągowych Wlk. 6 w szybie Jan III.

ogłoszenie UZP nr 563355-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I           1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Część II          1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Część III        1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Część IV        1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.06.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian