CZOK/12/18 – Część I: Dostawa części do pomp – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania – Pompownia „Szombierki” Część III: Dostawa części do pomp – Pompownia „Powstańców Śląskich-Bytom I” Część IV: Dostawa części do pomp – Pompownia „Dębieńsko”

Część I:
Dostawa części do pomp – Pompownia „Siemianowice”.
Część II:
Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania – Pompownia „Szombierki”
Część III:
Dostawa części do pomp – Pompownia „Powstańców Śląskich-Bytom I”
Część IV:
Dostawa części do pomp – Pompownia „Dębieńsko”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.05.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I: 12 000,00 zł
   Część II: 4 500,00 zł
   Część III: 4 500,00,00 zł
   Część IV: 4 000,00 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian