CZOK/17/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019r. Część I – Dostawa środków ochrony indywidualnej. Część II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego.

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019r.

Część I – Dostawa środków ochrony indywidualnej.

Część II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego.

Ogłoszenie nr 561654-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I:          3 000,00 zł      (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część II:         9 700,00 zł      (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.05.2018
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian