CZOK/18A/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK …

Roboty budowlane w Oddziale CZOK

Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” 

Część II:    Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” 

Część III:   Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”.

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.09.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
   Część II: 400,00zł (słownie: czterysta złotych 00/100)
   Część III: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian