CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

„Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Część I: Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część II: KWK „Boże Dary”, Część III: KWK „Brzeszcze Wschód”, Część IV: KWK „Kazimierz Juliusz”, Część V: KWK „Makoszowy”, Część VI: KWK „Mysłowice”, Część VII: Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 03.08.2016
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian