CZOK/24/17 – Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń:

Część I: „Dostawa części do pomp.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Siemianowice”.

Część II: „Dostawa części do pomp.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Jan Kanty”.

Część III: „Dostawa części do pomp.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Pstrowski”.

Część IV: „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Szombierki”

Część V: „Dostawa części do pomp głównego odwadniania.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Powstańców Śląskich Bytom I”

Część VI: „Dostawa części do pomp głównego odwadniania.”– dla Ruchu II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Dębieńsko”

 

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I:           9 000,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100)

Część II:         3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące zł 00/100)

Część III         3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące zł 00/100)

Część IV:           900,00 zł ( słownie: dziewięćset zł 00/100)

Część V:            900,00 zł ( słownie: dziewięćset zł 00/100)

Część VI:        4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące zł 00/100)

Termin związania ofertą: 30 dni

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 31.05.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian