CZOK/28/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych…

Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, maszyn wyciągowych, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego
i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych

Część I:      Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli

Część II:     Badanie sprzętu dielektrycznego

Część III:   Badanie oleju elektroizolacyjnego

Część IV:   Baterie akumulatorów, prostowniki – kontrola i badanie

Część V:     Przyrządy pomiarowe – kontrola, sprawdzenie i badanie

Część VI:   Badanie urządzeń elektroenergetycznych oraz zabezpieczenie pogotowia awaryjnego w zakresie sterowania układem elektrycznym maszyn wyciągowych.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.05.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian