CZOK/28/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „

„Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK w tym:

Część I: „Remont zawieszeń liny wyrównawczej płaskiej stalowo-gumowej – Pompownia „Szombierki”

Część II:  „Remont zawieszeń nośnych dwulinowych naczyń wyciągowych – 2 kompletne zawieszenia – Pompownia „Szombierki”

Część III:  „Remont zawieszeń nośnych – Pompownia „Powstańców Śl. – Bytom I”

Część IV: „Remont zawieszeń wyrównawczych typu SADEX Wlk 5 – Pompownia „Dębieńsko”

Część V:  „Remont zacisków zrębowych typu SADEX dla lin nośnych i wyrównawczych – Pompownia „Dębieńsko”

WADIUM:

Część I:   2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część II:  4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Część III:   2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część IV:   1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Część V:   1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.06.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian