CZOK/30A/17- „Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR”

„Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.08.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian