CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych

Część II: „Dostawa rur z tworzyw sztucznych

Część III: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK

dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 5 000,00

Część II: 1 400,00

Część III: 2 500,00

Termin związania ofertą: 30 dni

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.08.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian