CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK

Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK 

 Część I – Dostawa i zabudowa rurociągu tłocznego DN500 w szybie „Bańgów” i na powierzchni Etap III

Część II -Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant – etap III – przebudowa  nadszybia, zabudowa rurociągu na poz. 825, zabudowa w szybie, dostawa  rur do szybu – kontynuacja prac rozpoczętych w 2014, dostawa rur dla realizacji etapu III w 2016 r.

Część III -Wymiana rurociągu p.poż. DN150 w szybie Gigant od poz. 575 do poz. 825 do stacji redukcyjnej, częściowa dostawa rur.

Część IV – Wymiana rurociągu spustowego DN300 z poz. 600m do poz. 690m w szybie „Jan III”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.05.2016
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian