CZOK/34/16 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń

Pompownia głębinowa „Katowice” zlokalizowana jest na terenie byłej KWK „Katowice” w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6. W otoczeniu pompowni głębinowej „Katowice” znajdują się tereny i obiekty Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Na terenie pompowni głębinowej „Katowice” zlokalizowany jest szyb „Bartosz II”,
w którym zabudowane są agregaty głębinowe zasilane z rozdzielni 6 kV usytuowanej
w budynku byłej stacji ratowniczej na terenie pompowni głębinowej. Transformatory potrzeb własnych jak i zasilane z nich rozdzielnie 500 V i 400/230 V, zabudowane są
w oddzielnych, wolnostojących budynkach o konstrukcji betonowej, zlokalizowanych również na terenie pompowni głębinowej. Na potrzeby rozdzielni 6 kV i pomieszczenia obsługi wykorzystywana jest część parteru budynku stacji ratowniczej. Pozostałe dwa piętra są niewykorzystane.

Zasilanie obiektów i urządzeń pompowni głębinowej odbywa się dwoma liniami kablowymi 6 kV typu AKFta 3x240mm2 + YAKY 3x240mm2, długości 2400m + 400m,
z rozdzielni 6 kV GPZ „Bogucice”.

Woda z pompowni głębinowej odprowadzana jest kolektorem o średnicy 500 mm do rzeki Rawy. Kolektor na całej długości prowadzony jest w ziemi.

Budynek byłej stacji ratowniczej wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodociągową i kanalizację sanitarną.

W budynku byłej stacji ratowniczej oprócz ww. obiektów zlokalizowane są: urządzenia
i układy sterowania i monitorowania pracy pompowni, lokalny system telefonii
i alarmowania typu LSTI-A o pojemności 48 NN, zapewniający ogólnozakładową łączność telefoniczną, dyspozytorską oraz alarmowo-rozgłoszeniową z centralą oraz dyspozytorem ruchu oddziału CZOK w Czeladzi.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.05.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian