CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

„Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.10.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian