CZOK/48/16 – „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych” Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej.

  „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych”

Część I:     Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej.

Część II:    Dostawa strzemion obudowy chodnikowej.

Część III:   Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej.

Część IV: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej.

Część V:    Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.08.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian