CZOK/51/17- „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I: Dostawa blach Część II: Dostawa siatek i krat pomostowych Część III: Dostawa śrub i elementów złącznych.

„Dostawa wyrobów hutniczych”

Część I:   Dostawa blach

Część II:  Dostawa siatek i krat pomostowych

Część III: Dostawa śrub i elementów złącznych.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 2 400,00 (słownie: dwa tysiące czterysta  złotych 00/100)

Część II: 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100)

Część III: 1 600,00 (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100)

2. Termin związania ofertą: 30 dni

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.11.2017
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian