CZOK/52/17/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych…. w 2018roku..

„Naprawy i remonty silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników i silników maszyn wyciągowych na 2018 rok  dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
 2. Ogłoszenie UZP nr 615952-N-z dnia 2017.11.14
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.11.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian