CZOK/53/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia

Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2016r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.11.2015
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian