CZOK/54/17 Dostawa pomp 3 cześci

Dostawa pomp:
Część I – Dostawa pomp zatapialnych.
Część II – Zakup pomp zatapialnych-
2szt.,
Część III – Dostawa pomp zatapialnych typu P

dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi

Ogłoszenie UZP 615749-N-2017-11-14

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości dla:

Części I1 100,00zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

Części II600,00zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Części III1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.11.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian