CZOK/56/17/18 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń:

Część I:      Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania w 2018 roku.

Część II:    Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w 2018 roku.

Część III: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla sprężarek w 2018 roku.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Część II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Część III: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.02.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian