CZOK/57/17/18 Wykonanie badawczego otworu …

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego w PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, w celu monitorowania piętrzenia wody w Pompowni „Gliwice”.
 2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 3. Nr ogłoszenia 511586-N-2018 z dnia 30.01.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 08.02.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian