CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego …

Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego w PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, w celu monitorowania piętrzenia wody w Pompowni „Gliwice”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Nr ogłoszenia 526130-N-2018 z dnia 02.03.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 12.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian