CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych…

Likwidacja obiektów budowlanych wraz z likwidacją GWSz szybu „Staszic” dla SRK S.A. oddział CZOK w Czeladzi.

wadium:   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł   słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100)

ogłoszenie UZP nr 634275-N-2017 z dnia 2017-12-19 r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.01.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian