CZOK/61/16/17N – „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V

Część I: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie:

 • badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy,
 • specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych,
 • badań psychologicznych

dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”,  „Grodziec”, „Porąbka-Klimontów”, „Niwka-Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty’, „Dębieńsko”.

Część II:  Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie:

 • badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy,
 • specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych,
 • badań psychologicznych

dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Pstrowski’, „Szombierki”, „Powstańców  Śl. – Bytom I”, „Gliwice”.

Część III: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”,  „Grodziec’, „Porąbka-Klimontów”, „Niwka-Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, ”Jan Kanty”.

Część IV: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śl. – Bytom I”, „Gliwice”.

Część V:  Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniDębieńsko”.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 30.11.2016
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian