CZOK/70/15/16 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych.

Etap I – Opracowanie optymalnego sposobu przewietrzania Pompowni Pstrowski w aspekcie planowanych zmian w infrastrukturze wyrobisk dołowych.

Etap II – Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.12.2015
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian