KWKM/32/15 – Dostawa kompletnego fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego do robót przygotowawczych

Dostawa kompletnego fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego do robót przygotowawczych.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 04.11.2015
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian