Dostawa łączników kątowych ŁKWh V29 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
  • Termin składania ofert 08.03.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Temat prowadzą:
   Adam Wróbel (tel. 32 707 50 16)
   Dariusz Zięba (tel. 32 707 50 37)
   Termin realizacji: 14 dni od przekazania zamówienia do Wykonawcy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian