Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 11.02.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019r.
   Osoby do kontaktu:
   Arkadiusz Bąk – tel. 32 707 50 17
   Jan Komander – tel. 32 707 55 57.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian