Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.02.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Termin realizacji zamówienia: 28 dni od przekazania zamówienia do Wykonawcy
   Osoby do kontaktu:
   Arkadiusz Bąk – tel. 32 707 50 17
   Leszek Piotrowski – tel. 32 707 56 12.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian