„Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I”

Link do elektronicznego formularz ofertowego.

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.12.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi Osoba do kontaktu: Jolanta Kaczmarzyk, tel: (32) 707-54-21.
   Termin realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian