KWK/04A/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją etapu I”

znak sprawy: KWK/04A/18

„Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263

Etap I:            Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263

Etap II:          Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją etapu I”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100)

Zamawiający otworzy oferty w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 900  w siedzibie Zamawiającego  –  pokój nr 112 (parter)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.08.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian