KWK/06A/18 Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33

Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Ogłoszenie nr 615167-N-2018 z dnia 11.09.2018r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.09.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian