KWK A/04/18- „Likwidacja 2 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tymi obiektami. Zadanie 1. Likwidacja budynku sklepu z zamiennikami- ZZG Zadanie 2. Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej posadowionej na estakadzie 2 x DN – 300.”

„Likwidacja 2 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją  przyłączy i instalacji integralnie związanych z tymi obiektami.

Zadanie 1. Likwidacja  budynku sklepu z zamiennikami- ZZG

Zadanie 2. Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej posadowionej na estakadzie 2 x DN – 300.

Termin związania ofertą: 30 dni

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

LINK DO elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO https://efo.coig.biz/inquiries/show/605326a8-60df-4de5-9e08-2879250964b0
    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 04.10.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian